Ekibimiz

Cengiz Sav
Psikolog, Psikoterapist

Terapist Cengiz Sav
Terapist Cengiz Sav

Dicle Üniversitesi Psikoloji Bölümünden psikolog ünvanıyla mezun olmuştur. Eğitimine Avusturya’da Salzburg Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde devam etmiştir.  İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji ve Kocaeli Üniversitesi Ruhsal Travma Yüksek Lisans programlarında tez aşamasındadır. 2003 yılından bu yana yurt içi ve yurt dışı çeşitli kurum ve kuruluşlarda psikoterapi ve psikolojik yardım ve destek hizmetleri vermektedir. Psikoterapist olarak, Lunar Psikoterapi Merkezi’nde çift, çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışmaktadır. Psike İstanbul üyesidir. Uluslararası Psikanaliz Birliği (IPA) denetiminde psikanaliz eğitimine devam etmektedir. Lunar Psikoterapi Merkezi’nin kurucusu ve merkez koordinatörüdür.

Barış Özgen Şensoy
Klinik Psikolog, Psikoterapist

Psikoloji lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde, klinik psikoloji yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Okul öncesi eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon ve sosyal hizmet kurumlarında psikolog olarak çalışmıştır. Bu kurumlarda, çocuk, ergen ve yaşlılarla psikolojik değerlendirme yapmış, psikolojik danışmanlık ve aile danışmanlığı hizmeti vermiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde ve Klinik Psikoloji yüksek lisans programında çalışmaya devam etmektedir. Çeşitli yazıları yayınlamış, çeşitli kurumlarda eğitim çalışmaları ve konuşmalar yapmıştır. Kurucularından olduğu Lunar Psikoterapi’de, yetişkin ve çocuklarla psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir.

Deniz Coşan
Uzman Psikolog, Psikoterapist

Deniz Coşan
Deniz Coşan

Psikoloji ve Sosyoloji çift anadal lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde, Danışmanlık Psikolojisi yüksek lisans eğitimini Keele Üniversitesi/İngiltere’de tamamlamıştır. Yüksek lisans tezini “Türkiye’de Psikoterapi Algısı” üzerine yazmıştır. İngiltere ve Türkiye’de tıp merkezi, psikiyatri merkezi ve danışmanlık merkezlerinde psikoterapist olarak çalışmış ve çeşitli üniversitelerde klinik psikoloji alanında lisans ve yüksek lisans seviyesinde dersler vermiştir. Ulusal ve uluslararası kongrelerde çalışmalarını sunmuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji programına devam etmektedir. Halen Haliç Üniversitesi’nde psikanalitik kuramlar ve klinik psikoloji alanlarında ders vermektedir. Lunar Psikoterapi Merkezi’nde çift, çocuk, ergen ve yetişkinlerle Türkçe ve İngilizce psikoterapi çalışmaları yapmaktadır.

Deniz Ağar
Klinik Psikolog, Psikoterapist

Lisans eğitimini Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji programında tez aşamasındadır. Arel Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Bugüne kadar çeşitli kurum ve STK’larda farklı gelişenlerle ve aileleriyle çalışmış, psikolojik değerlendirme ve danışmanlık hizmeti vermiştir. Ruh sağlığı alanında çeşitli projelerde görev almıştır. Hastane ve özel merkezlerde psikoterapi çalışmaları yürütmüş ve halen Lunar Psikoterapi Merkezi’nde yetişkinlerle psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.

Emine Ünlü
Klinik Psikolog, Çocuk ve Ergen Psikoterapisti

Psikoloji lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde onur derecesiyle tamamlamıştır. Lisans eğtimi esnasında çocukların duygusal, bilişsel ve dil gelişimlerini konu alan farklı projelerde asistanlık yapmıştır. Çocuk ve ergenlerin sosyal gelişimi üzerine çalışan bir sosyal sorumluluk projesinde proje koordinatörlüğü yapmıştı. Yüksek lisans eğitimine Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji- çocuk ergen alt dalında devam etmiştir ve “Sessizliğin Alfabesi: Sözel Olmayan Oyun Psikodinamikleri Üzerine Ampirik bir Araştırma” isimli teziyle mezun olmuştur. Bugüne kadar farklı gelişim özellikleri( otizm, öğrenme güçlüğü vs) gösteren çocuklarla bireysel çalışmalar yürütmüştür. Okul öncesi kurumlarda psikolog olarak çalışmıştır ve bu çalışmalar kapsamında, çocuklara psikolojik değerlendirmeler uygulamakta ve ailelere psiko-eğitsel destek sağlamıştır. Halen Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Lunar Psikoterapi Merkezinde çocuk, ergen ve yetişkinlerle psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir.